اسدالله خان

اینا چیه تو رزومه نوشتی اسدالله خان؟!
چهارشنبه 1396/9/1
اسدالله خان، گوش کن جان برادر!
چهارشنبه 1396/9/1
 تکلیف ما رو روشن کن تاج الملوک خانم!
چهارشنبه 1396/9/1
اسدالله خان اینقده چاخان نکن!
چهارشنبه 1396/9/1
نگفتم بهت مبلمان دست دو نخر اسدالله خان؟!
چهارشنبه 1396/9/1
بی بویی بهتر از بو دادنه اسدالله خان!
چهارشنبه 1396/9/1
اینم درباره مدارس خصوصی و دولتی, اسدالله خان!
چهارشنبه 1396/9/1
بلاخره یکسال شد اسدالله خان دهرالعلوم!
چهارشنبه 1396/9/1
آها، داشتم در باره خونه و محله میگفتم اسدالله خان!
چهارشنبه 1396/9/1
اینقده Judgmental نباش تاج الملوک خانم!
چهارشنبه 1396/9/1
سیستم همیاری (Networking) خوب چیزیه اسدالله خان!
چهارشنبه 1396/9/1
 1 2 3 4 5  ...