ورک شاپ زومه نویسی

 این دوره توسط آقای دکتر رضا پارسا نژاد نحوه رزومه نویسی در کشور کانادا آموزش داده شده است

تصویر مرتبط


در این دوره انواع رزومه ، نحوه نگارش آن ، نوع برخورد شما در ابتدا ، جاگزاری دقیق مشخصات  جویای کار و مطالب از این دست آموزش داده شد که در لینک زیر میتونید فیلم این دوره را مشاهده نمایید

دوره رزومه نویسی

view : 1470