خدمات پارس پذیرش

پذيرش تحصيلي درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا

مشاوره اولیه

 • آگاهي ازنظرات وديدگاههاي داوطلب و راهنمايي دقيق و علمي با اتكا به خواسته ها و نيز واقعيات موجود
 • تهيه و ارايه كاملترين مجموعه اطلاعاتي در رشته تحصيلي مورد علاقه داوطلب
 • تهيه و ارايه شرح حال علمي ( رزومه ) داوطلب
 • شناسايي بهترين و يا نزديكترين رشته ها و دانشكده ها در دانشگاههاي مختلف با توجه به خواست داوطلب

پذيرش

 • انجام كليه مراحل لازم شامل:
 • مسافرتهاي ضروري
 • ملاقات بامتخصصان مربوطه
 • تهيه فرم هاي درخواست
 • اخذ پذيرش

بورس تحصيلي

 • به جریان انداختن رزومه متقاضی در گروه همکاران پارس پذیرش در سراسر دانشگاه ها
 • معرفی حضوری متقاضی به اساتید دانشگاه ها و ارایه رزمه و دیگر مدارک متقاضی به صورت مستقیم
 • ارتقاء چند برابری شانس متقاضی برای یافتن استاد مورد نظر به همراه بورس تحصیلی
 • درخواست و اخذ بورس تحصيلي چهت شهريه و هزينه زندگي

ارائه خدمات تخصصی جانبی

 • تهیه و تنظیم رزومه تخصصی
 • پرداخت هزینه فرم درخواست دانشگاههای کانادا و آمریکا

پذيرش تحصيلي در مقاطع دبیرستان، کالج و زبان

 • انجام كليه مراحل چهت درخواست واخذ پذيرش
view : 2902