امور مهاجرین

"ارایه خدمات امور مهاجرین"

 

 

 • مشاوره و انتخاب وکلا و مشاورین مورد اعتماد و طرف قرارداد با محضر جهت کلیه امور داوطلب
 • مشاوره حهت تکمیل مدارك لازم و راهنمايي داوطلب
 • مشاوره حهت سرمایه گذاری، کار آفرینی، تخصصی 
 • مشاوره حهت تکفل خانواده
 • مشاوره حهت تمدید کارت اقامت
 • مشاوره حهت تقاضای تابعیت
 •  مشاوره حهت تنظیم دعوتنامه اقوام
 •  مشاوره حهت اقامت استانی

 

 

 • مراجعه به کلیه مراکز رسمی و پی گیری پرونده
 • راهنمایی و آماده سازی متقاضی برای مصاحبه حضوری
 • تهیه و ارایه برنامه کسب و کار
 • Business Plan
 • ارایه خدمات دوره های بازآموزی و کنفرانس برای متخصصان
 • انجام كليه مراحل لازم شامل مسافرتهاي ضروري ؛ ملاقات بامتخصصان مربوطه ؛ تهيه هاي درخواست واخذ پذيرش و ثبت نام در دوره های مربوطه
view : 1558