امور مهاجرین

ارایه خدمات امور مهاجرین

مشاوره و انتخاب وکلا و مشاورین مورد اعتماد و طرف قرارداد با محضر جهت کلیه امور داوطلب
مشاوره حهت تکمیل مدارك لازم و راهنمايي داوطلب
مشاوره حهت سرمایه گذاری، کار آفرینی، تخصصی 
مشاوره حهت تکفل خانواده
مشاوره حهت تمدید کارت اقامت
مشاوره حهت تقاضای تابعیت
 مشاوره حهت تنظیم دعوتنامه اقوام
 مشاوره حهت اقامت استانی

مراجعه به کلیه مراکز رسمی و پی گیری پرونده
راهنمایی و آماده سازی متقاضی برای مصاحبه حضوری
تهیه و ارایه برنامه کسب و کار
Business Plan
ارایه خدمات دوره های بازآموزی و کنفرانس برای متخصصان
انجام كليه مراحل لازم شامل مسافرتهاي ضروري ؛ ملاقات بامتخصصان مربوطه ؛ تهيه هاي درخواست واخذ پذيرش و ثبت نام در دوره های مربوطه

 

 

view : 2850