محضر: امور کنسولی - وکالتنامه

"امور کنسولی، اداری و تحصیلی "

 

 

6476139900 تورنتو

7789579900 ونکوور

5149794551 مونترال

 

 

 

محضر (9048278 Canada Inc)، دفتر امور کنسولی, اداری و تحصیلی  و ثبت شده در کانادا است. محضر در تهران و کلیه شهرهای کانادا خدمات خود را ارایه میدهد. خدمات محضر به هموطنان ایرانی مقیم کانادا شامل کلیه امور اداری و حقوقی در ایران از طریق کنسولگریهای ایران می باشد. کلیه امور انجام شده توسط این دفتر با کمک افراد خبره در کانادا و ایران میباشد. دکتر رضا پارسانژاد، مدیر گروه محضر،  امور محول شده به محضر را تضمین میکند. مدیریت و همکاران محضر، افتخار بیش از یک دهه ارایه خدمات در زمینه های زیر را به هموطنان عزیز ایرانی و فارسی زبان دارند

 

مشاوره و تکمیل کلیه فرمها در امور کنسولی، رسمی و اداری در ایران

مشاوره و تکمیل کلیه فرمها در امور مهاجرین

انواع وکالتنامه های خرید، فروش، اجاره، دریافت حقوق و پرداخت در ایران

ازدواج و طلاق ایرانی

مراجعه به مراکز اداری از قبیل ثبت احوال، وزارت خارجه و دادگستری در ایران

وکالت به اقوام خویش و یاعوامل ما در ایران برای انجام امور اداری

مشاوره و تکمیل کلیه فرمها در امور مربوط به گذرنامه , دعوتنامه, و غیره

مشاوره و تکمیل کلیه امور مربوط به اخذ پذیرش و بورس تحصیلی از معتبرترین دانشگاه های کانادا در مقاطع تحصیلی کالج، لیسانس، فوق لیسانس, دکترا و موسسات زبان

پرسش و پاسخ های متداول

لیست امور کنسولی:

تجدید گذرنامه
Passport renewal

مهر خروج مشمولين
Temporary military drafts exemption request

 گذرنامه مفقوده یا المثنی
Duplicate of lost passport

وکالتنامه
Power of attorney

عدم سوء پيشينه
Police Clearance

صدور شناسنامه فرزند
Issuance of birth certificate for child

 شناسنامه مفقوده یا المثنی
Duplicate copy of lost birth certificate

تعويض شناسنامه
Birth certificate renewal

درج نام فرزند درشناسنامه  بانوان ایرانی دارای همسر خارجی
Adding child's name into mother's B.C having  non-Iranian husband

درخواست رواديد
Visa Request

برگ عبور

Travel document

ثبت ازدواج بين مرد و زن ايرانی
Registration of marriage (Iranian husband and wife)

ثبت ازدواج بين مرد ايرانی و زن خارجی
Registration of marriage (Iranian husband and foreign wife)

ثبت ازدواج بين مرد خارجی و زن ايرانی
Registration of marriage (Foreign husband and Iranian wife)

ثبت طلاق
Registration of divorce

درخواست کارت  ملی
National card

 کارت  ملی مفقوده یا المثنی

Duplicate copy of National Card

ثبت فوت
Registration of death
 

Parsa Nejad, PhD

 

view : 7789