پرسش و پاسخ

برای ارسال گذرنامه خود، معتبرترین شرکت های پستی کانادا کدامند؟

همانطور که میدانید برای تجدید گذرنامه و تایید وکالتنامه ارسال اصل گذرنامه ایرانی اجباری است. به همین منظور پیشنهاد می شود که فقط با شرکت های پستی ذیل گذرنامه و مدارک خود را به کنسولگری های ایران ارسال فرمایید. شرکت پستی فدکس (FedEx) شرکت پستی دی اچ ال (DHL) و شرکت پستی یو پی اس (UPS). محضر فقط با شرکت FedEx محموله های پستی شما را ارسال می کند. دفتر حفاظت منافع در ایران نیز فقط با شرکت FedEx محموله های پستی شما را ارسال می کند. از ارسال محموله پستی خود با شرکت های متفرقه پرهیز کنید.

چگونه اصالت سند مالکیت را در ایران بررسی کنم؟ آیا راهی وجود دارد مالک یک ملک را در ایران شناسایی کنم؟

شما می توانید اطلاعات مربوط به مالکیت یک ملک مانند نوع ملک ، نام مالک ، کاربری ، داشتن بازداشت ملک ، داشتن رهن ، شماره سند چاپی و غیره را از طریق سایت estate.ssaa.ir که به صورت رایگان در اختیار همگان وجود دارد بررسی کنید.

آیا من برای تجدید گذرنامه اجازه خروج همسر لازم دارم؟ (پاسخ کامل)

- خانم دارای کارت اقامت دایم کانادا و یا پاسپورت کانادایی؟ خیر لازم ندارید. حتی اگر در سایت میخک هم گزینه آن وجود داشته باشد. - خانم با ویزای تحصیلی؟ بله لازم دارید.  - خانم با ویزای کار؟ بله لازم دارید.  - خانم با ویزای توریستی؟ بله لازم دارید.  - خانمی که همسرش در ایران زندگی میکند؟ احتمال ابطال گذرنامه شما و ممنوع الخروجی شما وجود دارد, حتی اگر دارای کارت اقامت دایم کانادا و یا پاسپورت کانادایی باشید. - خانمی که همسرش در ایران زندگی میکند ولی طلاق کانادایی در دست دارد؟ هنوز ایشان از لحاظ دولت ایران همسر شما محسوب میشوند. پس, احتمال ابطال گذرنامه شما و ممنوع الخروجی شما وجود دارد, حتی اگر دارای کارت اقامت دایم کانادا و یا پاسپورت کانادایی باشید.  

آیا میتوان گذرنامه ایرانی را به ایران پست کرد؟ آیا میتوان گذرنامه ایرانی شخصی دیگری را به ایران و از ایران حمل کرد؟

حمل و نقل و ارسال پستی گذرنامه ایرانی ممنوع است و هیچ شرکت پستی از شما قبول نمیکند. حمل و نقل گذرنامه دیگران به ایران و یا از ایران توسط افراد ممنوع است. این موضوع برای گمرک کانادا نیز مشخص است. دیده شده است که افراد مورد بازخواست قرار گرفته اند. البته شرکتهایی در ایران هستند که با مجوز مخصوص گذرنامه ایرانی افراد را به سفارت کانادا در آنکارا حمل میکنند. ارسال شناسنامه, کارت ملی , عقدنامه, سند مالکیت و دیگر اسناد بلامانع است.

من و همسرم با هم وارد کانادا شدیم. پس از یکماه همسرم به ایران بازگشت. ما در ایران از هم جدا شدیم. آیا میبایست در کانادا هم از هم جدا شویم؟

شما به عنوان فرد متاهل وارد کانادا شدید و میبایست وضعیت تاهل خود را مشخص فرمایید. پیشنهاد میکنیم با یک وکیل دادگستری کانادا تماس بگیرید.  

طلاق کانادایی در دست دارم و هیچ خبری از همسر سابقم دیگر ندارم, چگونه میتوانم طلاق ایرانی را بگیرم؟ آیا میبایست طلاق شرعی (غیابی) را بگیرم؟

تنها را اتخاذ طلاق در خارج از ایران و بدون حضور در دادگاه ایران, داشتن طلاق کانادایی و حضور هر دو فرد با توافق کامل جدایی است. چنانچه یکی از طرفین حضور نداشته باشد و یا رضایت به طلاق ایرانی نداشته باشد و یا مدارک کامل برای طلاق را نداشته باشد, طلاق میبایست در ایران پی گیری شود که در نتیجه داشتن طلاق شرعی چه غیابی و یا هر نوع دیگر آن لازم نیست. حکم دادگاه ایران, طلاق شرعی را هم پوشش میدهد.

آیا بدون تجدید گذرنامه باطله ایرانی میتوان برای وکالتنامه اقدام کرد؟

خیر, دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن, به افرادی که گذرنامه معتبر ایرانی ندارند, سرویس کنسولی نمیدهد. البته میتوان برای تجدید گذرنامه و وکالتنامه همزمان اقدام کرد.

میخواهم تمام اموالم پس از مرگم به همسرم برسد, آیا با وصیت کار انجام میشود؟ چنانچه ایشان زودتر از من فوت کنند چه میشود؟

موضوع پرسش فوق در قالب حق انتفاع مطرح می شود که مطابق قوانین جمهوری اسلامی #ایران عبارت است از حقی که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عینِ آن ملکِ دیگري است استفاده نماید #حق_انتفاع در قانون مزبور ۳ قالب را دارا می باشد حق عمری، رقبی و سکنی در حق عمری، مالک به موجب عقدی، برای شخصی به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالث، حق انتفاع ایجاد می کند در رقبی اما مالک حق انتفاع را برای مدت معینی ایجاد می کند. حال چنانچه این حق انتفاع برای سکونت در ملکی باشد حق سکنی نامیده می شود که به‌صورت عمری (به مدت عمر خود شخص، منتفع یا شخص ثالث) یا رقبی (مدت معین) می باشد در بحث #وصیت، مطابق قوانین ایران، موصی یعنی شخص وصیت کننده فقط حق وصیت نسبت به ثلث اموال خود را دارد در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت در مورد سوال اول شخص می تواند اموال خود را به وراث خود منتقل نموده و با انعقاد عقد عمری به نفع خود از مزایای اموال منتفع شود در مورد سوال بعدی موصی ( وصیت کننده) نمی تواند نسبت به کلیه اموال خود پس از فوت، تعیین تکلیف نماید و در این مورد فقط حق تعیین تکلیف نسبت به ثلث اموال خود را دارد. مگر اینکه قبل از فوت کلیه اموال خود را به همسر منتقل نماید.

پدری هستم که میخواهم اموالم را به فرزندانم انتقال دهم ولی بیم این را دارم که در انتهای عمر مرا از مزایای آن بی بهره کنند, چه کاری باید انجام دهم؟

موضوع پرسش فوق در قالب حق انتفاع مطرح می شود که مطابق قوانین جمهوری اسلامی #ایران عبارت است از حقی که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عینِ آن ملکِ دیگري است استفاده نماید #حق_انتفاع در قانون مزبور ۳ قالب را دارا می باشد حق عمری، رقبی و سکنی در حق عمری، مالک به موجب عقدی، برای شخصی به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالث، حق انتفاع ایجاد می کند در رقبی اما مالک حق انتفاع را برای مدت معینی ایجاد می کند. حال چنانچه این حق انتفاع برای سکونت در ملکی باشد حق سکنی نامیده می شود که به‌صورت عمری (به مدت عمر خود شخص، منتفع یا شخص ثالث) یا رقبی (مدت معین) می باشد در بحث #وصیت، مطابق قوانین ایران، موصی یعنی شخص وصیت کننده فقط حق وصیت نسبت به ثلث اموال خود را دارد در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت در مورد سوال اول شخص می تواند اموال خود را به وراث خود منتقل نموده و با انعقاد عقد عمری به نفع خود از مزایای اموال منتفع شود در مورد سوال بعدی موصی ( وصیت کننده) نمی تواند نسبت به کلیه اموال خود پس از فوت، تعیین تکلیف نماید و در این مورد فقط حق تعیین تکلیف نسبت به ثلث اموال خود را دارد. مگر اینکه قبل از فوت کلیه اموال خود را به همسر منتقل نماید.

در انتقال ملک, چه تفاوتی مابین صلح عمری و فروش و وصیت پس از فوت است؟

موضوع پرسش فوق در قالب حق انتفاع مطرح می شود که مطابق قوانین جمهوری اسلامی #ایران عبارت است از حقی که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عینِ آن ملکِ دیگري است استفاده نماید #حق_انتفاع در قانون مزبور ۳ قالب را دارا می باشد حق عمری، رقبی و سکنی در حق عمری، مالک به موجب عقدی، برای شخصی به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالث، حق انتفاع ایجاد می کند در رقبی اما مالک حق انتفاع را برای مدت معینی ایجاد می کند. حال چنانچه این حق انتفاع برای سکونت در ملکی باشد حق سکنی نامیده می شود که به‌صورت عمری (به مدت عمر خود شخص، منتفع یا شخص ثالث) یا رقبی (مدت معین) می باشد در بحث #وصیت، مطابق قوانین ایران، موصی یعنی شخص وصیت کننده فقط حق وصیت نسبت به ثلث اموال خود را دارد در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت در مورد سوال اول شخص می تواند اموال خود را به وراث خود منتقل نموده و با انعقاد عقد عمری به نفع خود از مزایای اموال منتفع شود در مورد سوال بعدی موصی ( وصیت کننده) نمی تواند نسبت به کلیه اموال خود پس از فوت، تعیین تکلیف نماید و در این مورد فقط حق تعیین تکلیف نسبت به ثلث اموال خود را دارد. مگر اینکه قبل از فوت کلیه اموال خود را به همسر منتقل نماید.

آیا دانشجویان اینترنشنال که در حال تحصیل در مونترال هستند چنانچه خانواده ی خود را از ایران بیاورند چه پروسه ای دارد و بعدش هم آیا برای فرزندان هم بایستی شهریه بپردازند یا نه؟!

فرزندان دانشجویان در مدارس عمومی شهریه پرداخت نمیکنند.

چه افرادی و به چه دلایلی افراد ممنوع الخروج میشوند؟

بر اساس قوانين موجود در جمهوری اسلامی ایران ممنوع الخروج شدن افراد معمولا پنج دليل مشخص دارد و تنها 5 گروه از افراد اجازه خروج از مرزهاي كشور را ندارند. اين پنج گروه عبارتند از : ۱- بدهكاران قطعي مالياتي ۲- بدهكاراني كه به موجب صدور حكم قطعی دادگاه يا صدور اجرائيه در اجراي ثبت سازمان ثبت اسناد و املاك، بدهي آنها محرز شده است ۳- افرادي كه در خارج از ايران به خاطر تكدی گری، ولگردی، جعل، سرقت، كلاهبرداري و هر عنوان مجرمانه ديگر داراي سوءشهرت باشند ۴- افرادی كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد، مانند مجرمان سیاسی 5- و در آخر افرادي كه اخذ گذرنامه و خروج از كشور آنها به اراده فرد ديگري (پدر، شوهر و...) محول شده است. در مورد خروج بدهکاران اجرایی که موضوع سوال دوستان می باشد، همانند کسانی که به پرداخت مهریه در حق زوجه خود محکوم شده اند، قانون ممانعت از خروج آنها بنا به درخواست طلبکار را تجویز نموده است و تا زمانیکه از طرف بدهکار پرداخت بدهی صورت نپذیرفته و یا تا زمانیکه رضایت طلبکار دریافت نشود نمی توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدامی نمود. و تا زمانیکه یکی از دو مورد فوق حاصل نشود ممنوع الخروجی به قوت خود باقیست. بنا به مورد خاص هر یک از متحملین ممنوع الخروجی ممکنست حکم جلب از طرف دادگاه رسیدگی کننده، صادر شده باشد. به عنوان مثال چنانچه حکم قطعی پرداخت #مهریه بر علیه زوج صادر گردیده باشد بر طبق ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی میتوان علاوه بر صدور دستور ممنوع الخروجی حکم جلب وی نیز صادر گردد. در خصوص موارد فوق چنانچه احکام صادره اعم از ممنوع الخروجی و جلب بر علیه محکوم علیه ایرانی صادر گردد همانطور که جناب دکتر #پارسانژاد عزیز قبل تر فرمودند امکان دخالت عملی دولت #کانادا وجود ندارد

اگر شوهر گذرنامه کانادایی هم داشته باشه میشه ممنوع الخروجش کرد؟

هر فردی که قانونا #بدهکار #مالی باشد, تا #تسویه حساب مالی نمیتواند کشور را ترک کند. داشتن #گذرنامه کانادایی هیچ ارجحیتی در داخل کشور به شما نمیدهد.

آیا کسی را که گذرنامه ایرانی و کانادایی معتبر داره میشه از ایران ممنوع الخروج کرد؟

#آقایانی که #اقامت #خارج از کشور را دارند نمیتوانند #همسر خود را در داخل ایران #ممنوع #الخروج کنند. هر فردی که #طلب مالی قابل اثبات داشته باشد میتواند با وکالت طلب خود را به اجرا گذاشته و فرد بدهکار را #ممنوع_الخروج کند. بطور مثال, #خانمها میتوانند با #وکالت #مهریه خود را اجرا گذاشته و #شوهر خود را ممنوع الخروج کنند. https://t.me/joinchat/BzJeiA8e1pEayPN-j0MWfw https://t.me/MahzarCa #MAHZAR #محضر http://mahzar.ca

در خصوص تمدید گذرنامه فرزندم که چهارسال داره.چه مراحلی باید انجام بشه؟

برای #فرزندان زیر ۱۸ سال, پدر میبایست درخواست کننده اصلی باشد مگر با حکم دادگاه که حق #حضانت را به مادر داده باشند. فرزندانی که با مادر خود به #ایران سفر میکنند, عملا بدون #اجازه #پدر نمیتوانند #گذرنامه دریافت کرده و از #کشور خارج شوند. فرزندانی هم که از #کانادا درخواست میکنند, فرمها را پدر میبایست امضا کند.. https://t.me/joinchat/BzJeiA8e1pEayPN-j0MWfw https://t.me/MahzarCa #MAHZAR http://mahzar.ca

آیا میتوانم فرزندم را فقط با گذرنامه کانادایی و بدون گذرنامه ایرانی به ایران ببرم؟

طبق قانون, فرزند شما برای ورود به ایران, احتیاج به گذرنامه ایرانی و یا ویزا برای ورود به ایران دارد. پس قانونا شرکتهای هواپیمایی میبایست از تحویل کارت پرواز به فرزند شما جلوگیری کنند, هرچند دیده شده است که شرکتهای هواپیمایی قطر و ترکیه بعضا فرزندانی را که با والدین خود پرواز میکنند را میپذیرد. این پذیرش بستگی مستقیم به کارمند شرکت هواپیمایی داشته و سیاست کلی شرکت هواپیمایی نمیباشد, چرا که دیده شده است که همین شرکتها نیز از تحویل کارت پرواز به فرزندان بدون گذرنامه و ویزای ایرانی جلوگیری کرده اند. البته این فرزندان بدون گذرنامه ایرانی و اجازه خروج پدر نمیتوانند از کشور خارج شوند. بطور کلی سفر بدون گذرنامه ایرانی را توصیه نمیکنیم.

آیا میتوان از کانادا برای تجدید کارت ملی جدید اقدام کرد؟

در حال حاضر (۱۳۹۶) بدلیل نیاز به انگشت نگاری تجدید کارت ملی در ابهام است. به نظر میرسد که راه حل عملی هنوز برای تجدید کارت ملی باز نشده است. البته کلیه امور کنسولی و وکالتی همچنان با کارت ملی قبلی یا حتی شماره ملی قابل اجرا و پیگیری میباشد. تنها راه کار عملی در حال حاضر اقدام از طریق ایران با حضور فرد است چرا که در زمان درخواست کارت ملی و همینطور در زمان تحویل کارت ملی شخص متقاضی انگشت نگاری میشود, چنانچه بیش از یکماه در ایران اقامت دارید احتمالا موفق به تجدید کارت ملی خود خواهید شد.

آیا صدور سوپیشینه از کانادا برای ایرانیان امکان پذیر است ؟

صدور عدم سوء پیشینه از ایران در کمترین زمان ممکن  زمان اخذ عدم سوء پیشینه از طریق محضر یک تا دو ماه  زمان اخذ عدم سوء پیشینه زمان میبرد در صورتیکه از طریق دفتر حفاظت منافع بیش از شش ماه زمان میبرد.

شناسنامه و گذرنامه فرزندم که در کانادا بدنیا آمده را توسط پدر شوهرم از ایران گرفته ام, آیا میتوانم با چنین گذرنامه ایی به ایران سفر کرده و خارج شوم؟

خیر, جد پدری اختیار اخذ شناسنامه و گذرنامه نوه خود را دارد ولی اختیار اجازه خروج فرزند را ندارد. چنین فرزندانی میبایست اجازه خروج رسمی پدر را جداگانه اخذ کنند. البته این موضوع را میبایست متذکر شد که جابجایی گذرنامه ایرانی از ایران غیر قانونی است مگر با مجوزهای مخصوص و شرکتهای پستی به هیچ عنوان اقدام به حمل گذرنامه ایرانی نمیکنند. در نهایت اقدام به اخذ شناسنامه و گذرنامه ایرانی نوزادی که در کانادا به دنیا از ایران توصیه نمیشود.

آیا خانم متاهل ساکن کانادا که قصد تجدید گذرنامه خود را در ایران دارد, میبایست اجازه خروج همسر داشته باشد؟

بلی, خانمهایی که قصد دارند گذرنامه خود را در داخل ایران تجدید کنند, در واقع اظهار میکنند که ساکن ایران هستند و بالتبع اجازه همسر برای اخذ گذرنامه ایشان اجباری میشود. این مطلب برای فرزندان زیر ۱۸ سال هم صادق است.

چگونه میتوانم در کانادا گواهی عدم سو پیشینه ایران را اخذ کنم؟

از سه روش: - درخواست گواهی عدم سو پیشینه از دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن. زمان دریافت این گواهی طبق تجربیات ما طولانی است و بیش از شش ما به طول میانجامد. مزیت آن اینست که کلیه امور توسط این دفتر انجام میپذیرد و شما احتیاجی به وکیل که در ایران پرونده شما را دنبال کند نخواهید داشت. - درخواست گواهی عدم سو پیشینه توسط وکیل شما در ایران که شما احتیاج به وکالتنامه و شخصی دارید که در ایران پرونده را دنبال کند. بعضا شنیده شده که بعضی کارمندان مراکز دولتی بدون درخواست وکالتنامه از والدین اقدام به انجام امور میکنند و والدین احتیاجی به وکالتنامه برای پیگیری این امر ندارند. البته به هیچ عنوان این روش توصیه نمیشود چرا که با تغییر کارمند بخش مربوطه, پرونده شما میتواند با تاخیر مواجه شود. - درخواست گواهی عدم سو پیشینه توسط وکیل دفتر محضر در ایران. کلیه امور ارسال و پیگیری و دریافت توسط دفتر محضر انجام میپذیرد.

هزینه دفتر شما برای تنظیم فرمها چقدر است؟

محضر برای تنظیم فرمهای تجدید گذرنامه, تهیه چک بانکی و ارسال مدارک به دفتر حافظ منافع در واشنگتن مبلغ 59 دلار بعلاوه مالیات دریافت میکند. قابل ذکر است که کلیه فرمها تایپ شده پر میشود و نامه توضیحی روی تمامی پرونده ها گذاشته میشود .عکس نیز در محل دفترما گرفته میشود. در نهایت, متقاضی فقط یکبار به دفترما مراجعه کرده و کلیه امور کنسولی ایشان حل و فصل میشود.

آیا خدمات ارایه شده محضر با پست نیز قابل ارایه است؟

بله, کلیه خدمات ما با پست قابل ارایه میباشد. جدا اینکه, دفتر ما در ونکور نیز جوابگوی متقاضیان محترم میباشد. بعلاوه, دفتر ما به اتاوا دارای پیک اختصاصی بوده و هموطنان عزیز میتوانند از پیک اختصاصی ما استفاده نمایند.

تجديد گذرنامه در چه مدتي انجام ميشود؟

چنانچه مدارك كامل باشد و از طريق پست فدرال اكسپرس ارسال نمائيد 4 هفته طول ميكشد. (در مواقعي كه حجم كار كمتر باشد اين مدت كمتر خواهد بود.) در صورتيكه شخصاً به نمايندگي مراجعه نمائيد و مدارك شما كامل باشد در حد امكان امور كنسولي همان روز انجام خواهد گرفت.

برای تجدید گذرنامه چند ماه قبل از انقضاء آن باید اقدام کرد؟

درصورتیکه کمتر از شش ماه از اعتبار گذرنامه باقی مانده باشد میتوان نسبت به تجدید آن اقدام نمود.

چه مدارکی برای تجدید گذرنامه لازم است؟

اصل گذرنامه اصل شناسنامه کپی کارت شناسائی ملی 2 قطعه عکس جدید که در شش ماه اخیر گرفته شده کپی کارت سبز با کارت اقامت برای مهرخروج هزینه مربوطه و تکمیل فرم شماره 001 جناچه تابعیت آمریکا یا کشور دیگری را داری علاوه بر مدارک فوق الذکر ارائه فرم شماره 989 وکپی گذرنامه خارجی نیز ضروری میباشد برای اطلاع بشتر به فرم شماره 001 مراجعه نمایید.

من گذرنامه خودرا که مربوط به سالهای پیش بوده گم کرده ام چگونه میتوانم گذرنامه جدید بگیرم؟

فرم شماره 720 را به دقت مطالعه نموده و مدارک لازم را ارسال نمائید تا درخواست شما مورد رسیدگی قرار گیرد.

گذرنامه های جدید چه تفاوتی با گذرنامه های قدیم دارند؟

گذرنامه های جدید علاوه بر اندازه استاندارد مدت 5 سال اعتبار دارند و غیر قابل تمدید می باشد ضمناً بعد از تحویل گرفتن گذرنامه دقت کنید که ااطلاعات وارد شده با مشخصات شناسنامه شما کاملاً مطابقت داشته باشد برای تجدید گذرنامه ارسال مدارک مورد نیاز درفرم شماره 001 ضروری است.

عکس ارسالی برای گذرنامه باید چه اندازه باشد؟

عکس باید 2 در 2 اینچ با زمینه سفید بدون کلاه بدون عینک و شال گردن باشد و عکس بانوان باید با حجاب اسلامی باشد.

در هنگام در خواست تجدید گذرنامه اگر در گذرنامه ایرانی محل اقامت خارج از کشور درج شده باشد آیا ارسال کپی گذرنامه خارجی کشور محل اقامت کافی است؟ یاباید اصل گذرنامه خارجی را هم فرستاد؟

تصویر گذرنامه خارجی کشور محل اقامت و یا کارت اقامت با کپی برگ تابعیت کفایت می کند.

آیا می توان همزمان تقاضای تجدید گذرنامه و کارت ملی نمود؟

بله لیکن از آنجا که صدور کارت ملی در ایران صورت می گیرد وتقاضا باید به ایران ارسال گردد دریافت کارت ملی حداقل 4 ماه به طول می انجامد اما گذرنامه شما توسط این نمایندگی صادر میشود لذا زودتر تجدید شده و برایتان ارسال می گردد.

متولديني كه مشمول خدمت نظام وظيفه هستند، چگونه ميتوانند مهر خروج از كشور را دريافت نمايند؟

اين دسته از متقاضيان كه حداقل دو سال درخارج از کشور اقامت داشته باشند با تكميل فرم شماره 301 ميتوانند با درج مهر خروج ويژه مشمولين در گذرنامه به ايران مسافرت نمايند.

متولدين چه سالي از خدمت سربازي معاف هستند؟

مشمولان گروههاي سني زير (بشرطي كه تغيير سن در شناسنامه نداده باشند) از انجام خدمت نظام وظيفه معاف ميباشند الف: مشمولان عادي – ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس دارای حداقل سن 50 سال ب: مشمولان دكترا (گروه پزشكي و گروه غير پزشكي) تا پايان سال 1328، ج: مشمولان عادي ديپلم و فوق ديپلم متولدين 1334 تا پايان سال 1337 (مشمولان اين گروه سني موظف به تكميل فرم شماره 52 ميباشند. اين فرم بايد به مهر و امضاء محضر رسمي NOTARY PUBLIC رسيده باشد.) د:متولدين 1334 تا پايان سال 1337 كه بعد از مهر ماه 1358 (22 سپتامبر 1979) موفق به اخذ مدرك ليسانس گرديده اند. (ارائه اصل مدرك ليسانس و يا تصوير تأييد شده توسط نوتوری پابلیک الزامي ميباشد Notary Public.) ضمناً جهت پی گیری معافییت عفو رهبری درایران وتائید مدارک توسط این نمایندگی لطفاً به فرمهای شماره 427 و55 یا 54 رجوع فرمائید داشتن تاريخ آخرين خروج از ايران در گذرنامه بسيار مهم ميباشد

آیا می توانم مهر خروج مشمولین را در ایران بگیرم؟

خیر حتماً این مهر باید قبل از مسافرت به ایران در گذرنامه شما درج شده باشد و چنانچه بدون آن به ایران مسافرت نمایید برای خروج از کشور با مشکل مواجه خواهید شد.

من یک ایرانی هستم که مدتی است تابعیت آمریکا را دریافت نموده ام حال برای رفتن به ایران چه باید بکنم وآیا میتوانم با گذرنامه آمریکائی خود به ایران مسافرت نمایم؟

طبق ماده 989 قانونی مدنی ایران هر ایرانی تا زمانیکه از طریق قانونی ترک تابعیت ایرانی نکرده باشد تبعه ایران می باشد و باید با گذرنامه ایرانی به ایران مسافرت نماید لذا شما برای انجام امور کنسولی ودریافت گذرنامه ایرانی علاوه بر ارائه مدارک مربوطه میبایست فرم شماره 989 و مدارک درخواستی در آن نیز تکمیل نموده و ارسال نمایید.

آيا جهت فرزندم كه پدرش غير ايراني است ميتوانم شناسنامه و يا گذرنامه ايراني بگيرم؟

فرزندانيكه پدرشان غير ايراني‌ هستند نميتوانند شناسنامه و ياگذرنامة ايراني‌داشته باشند و براي مسافرت به ايران ميتوانند درخواست رواديد(ويزا) نمايند.

انجام امور سجلي و گذرنامه در نمايندگي چه مدت طول ميكشد؟

معمولاً 3 هفته كه اين امر بستگي به حجم كار نمايندگي دارد.

متولدینی که مشمول خدمت نظام وظیفه هستند چگونه مییتوانند مهر خروج از کشور دریافت نمایند؟

این دسته از متقاضیان که حداقل 3 سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند با تکمیل فرم شمار 301 میتوانند تا تاریخ 1395/12/30 حداکثر دوبار و در مجموع به مدت 3 ماه در سال با درج مهر خروج ویژه مشمولین در گذرنامه به ایران مسافرت نمایند.

آیا اجازه همسر برای بانوان مقیم خارج کشور جهت صدور یا تجدید گذرنامه اجباریست؟

خیر, بانوان مقیم خارج از کشور جهت صدور یا تجدید گذرنامه احتیاجی به اجازه همسر ندارند.

کجا میتوان گذرنامه ایرانی را تجدید کرد؟

در سه محل: 1- واشنگتن. 2- پلیس +١٠ تهران (و شهرستانها). 3-وزارت خارجه تهران.

آیا میتوان با گذرنامه باطله به ایران سفر نمود؟

1- اگر گذرنامه کانادا در دست دارید, بله. 2- اگر کارت PR دارید, بستگی به خط پروازی دارد که آیا قبول میکند یا خیر. خطوط پروازی اروپایی عموما قبول نمیکنند. دیده شده است که خطوط پروازی قطر و ترکیه قبول کرده اند. یادآوری میشود که کلیه خطوط هوایی میبایست از مسافر گذرنامه معتبر بخواهند.

مزایای تجدید گذرنامه در ایران (پلیس + ١٠) چیست؟

 1- بسیار ارزانتر از دو مورد دیگر است. 2- در عرض یک هفته به منزل در ایران ارسال میشود.

معایب تجدید گذرنامه در ایران (پلیس + ١٠) چیست؟

1- اقامت در ایران زده میشود. 2- برای خانمها اجازه خروج همسر (و احتمالا پدر) الزامیست. 3- برای افراد دارای کارت PR, امکان سوالات آتی از قبیل “چرا بعد از مهاجرت به کانادا هنوز اقامت شما ایران است؟” توسط دولت کانادا برای شهروندی کانادا وجود خواهد داشت. البته لازم به توضیح است که در حال حاضر چنین مشکلی وجود ندارد ولی فراموش نشود که تمامی گذرنامه های ایرانی ترجمه میشوند و دولت کانادا روز به روز قوانین مربوط به شهروندی را سختتر میکند. 4- چنانچه به هر دلیلی در پروسه تجدید گذرنامه وقفه و یا مشکلی پیش بیاید, شما بدون گذرنامه نمیتوانید از ایران خارج شوید.

مزایای تجدید گذرنامه در ایران (وزارت خارجه تهران) چیست؟

  1- اقامت در کانادا زده میشود. 2- سه روزه گذرنامه آماده میشود.

معایب تجدید گذرنامه در ایران (وزارت خارجه تهران) چیست؟

  1- مبلغ اخذ شده برای تجدید گذرنامه 105 یورو میباشد که حتی از واشنگتن هم گرانتر است. 2- برای خانمها اجازه خروج همسر (و احتمالا پدر) الزامیست. 3- چنانچه به هر دلیلی در پروسه تجدید گذرنامه وقفه و یا مشکلی پیش بیاید, شما بدون گذرنامه نمیتوانید از ایران خارج شوید. 4- گلایه هایی از عدم تسلط کارمندان به شرایط افراد مقیم کانادا و برخورد غیر حرفه ایی از آنان شنیده شده است. در هر صورت میتواند فقط در حد شایعه باشد.

مزایای تجدید گذرنامه در واشنگتن با پست چیست؟

  1- اقامت در کانادا زده میشود. 2- عدم الزام اجازه خروج همسر و پدر برای خانمها. 3- انجام کلیه امور از ابتدا تا انتها در دفتر محضر فقط با صرف 59 دلار هزینه و به مدت زمان 20 دقیقه. 4- در صورت بروز هر گونه مشکل, رفع آن در زمانی که شما در کانادا هستید اتفاق میافتد.

معایب تجدید گذرنامه در واشنگتن با پست چیست ؟

  1- گران بودن هزینه های دلاری نسبت به هزینه های ریالی (پلیس +١٠) شامل: 187 دلار امریکا دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن + هزینه پست + هزینه چک بانکی + هزینه عکس. 2- زمان نسبتا طولانی 3 هفته ایی.

مزایای تجدید گذرنامه در واشنگتن به صورت حضوری چیست؟

  1- اقامت در کانادا زده میشود. 2- عدم الزام اجازه خروج همسر و پدر برای خانمها. 3- انجام کلیه امور از ابتدا تا انتها در دفتر محضر فقط با صرف 59 دلار هزینه و به مدت زمان 20 دقیقه. 4- در صورت بروز هر گونه مشکل, رفع آن در زمانی که شما در کانادا هستید اتفاق میافتد. 5- انجام امور مربوطه در همان روز صورت میپذیرد.عنی میتسوبیشی ASX می باشد.

معایب تجدید گذرنامه در واشنگتن به صورت حضوری چیست؟

  1- علاوه بر تحمیل هزینه های دلاری تجدید گذرنامه, هزینه سفر به واشنگتن هم اضافه میشود. 2- البته برای افراد باکارت PR تقریبا این گزینه خارج از دسترس است چرا که میبایست برای ویزای امریکا اقدام نمایند که بدون گذرنامه معتبر غیر ممکن است. علاوه بر آن (چنانچه هنوز گذرنامه باطل نشده) مقرون به صرفه نبوده چرا که به تمام هزینه ها و زمانها میبایست هزینه و زمان اخذ ویزای امریکا نیز اضافه شود.