امور ثبت احوال

"شناسنامه برای فرزندان متولد شده در کانادا - شناسنامه المثنی - تعویض شناسنامه قدیمی - عکس دار کردن شناسنامه - کارت ملی - ثبت ازدواج با فرد ایرانی یا غیر ایرانی - ثبت طلاق - ثبت فوت - عدم سوء پيشينه - انواع وکالتنامه"عموم درخواستها شامل شماره یک و گذرنامه معتبر میباشد. وضعیت اقامتی متقاضی نیز میبایست روشن بوده و یک کپی از مدرک مذکور ضمیمه پرونده شود. در بیشتر موارد شناسنامه نیز مورد احتیاج است. های دیگر با توجه به نوع درخواست میبایست ارائه شود (به جدول زیر مراجعه ایید). برای اطلاعت دقیق با دفتر ما تماس حاصل ایید. فرم های مورد نیاز:

view : 485