امور ثبت احوال

"شناسنامه برای فرزندان متولد شده در کانادا - شناسنامه المثنی - تعویض شناسنامه قدیمی - عکس دار کردن شناسنامه - کارت ملی - ثبت ازدواج با فرد ایرانی یا غیر ایرانی - ثبت طلاق - ثبت فوت - عدم سوء پيشينه - انواع وکالتنامه"

 

 

عموم درخواستها شامل شماره یک و گذرنامه معتبر میباشد. وضعیت اقامتی متقاضی نیز میبایست روشن بوده و یک کپی از مدرک مذکور ضمیمه پرونده شود. در بیشتر موارد شناسنامه نیز مورد احتیاج است. های دیگر با توجه به نوع درخواست میبایست ارائه شود (به جدول زیر مراجعه ایید). برای اطلاعت دقیق با دفتر ما تماس حاصل ایید. فرم های مورد نیاز:

 

 

 •  ثبت ازدواج بين مرد و زن ايرانی
 •  ثبت ازدواج بين مرد ايرانی و زن خارجی
 •  ثبت ازدواج بين مرد خارجی و زن ايرانی
 •  ثبت طلاق
 •  تأييد سند طلاق شرعی وکانادایی یا آمريکايی
 • تأييد گواهی تجرد
 • تأييد گواهی تجرد یا عدم اشتغال به کار
 • تأييد کپی شناسنامه – گذرنامه وکارت ملی
 • تأييد مدارک جهت اخذ معافیت پزشکی
 • تأييد وکالتنامه حقوقی بدون خرید وفروش
 • تأييد وکالتنامه جهت عزل وکیل
 • تأييد وکالتنامه جهت افتتاح حساب بانکی در ایران
 • وکالتنامه خرید اموال غیر منقول
 • وکالتنامه اثبات نسب
 • تأييد وکالتنامه حقوق بازنشستگی
 • تأييد وکالتنامه جهت دریافت تعویض شناسنامه والمثنی شناسنامه
 • تأييد وکالتنامه عمومی
 • تأييد وکالتنامه ازدواج
 • تأييد وکالتنامه طلاق - مرد
 • تأييد وکالتنامه طلاق - زن
 • تائید وکالتنامه انحصار وراثت
 • وکالتنامه سربازی
 • وکالتنامه فروش اموال غیر منقول
 • وکالتنامه کلی وکاری
 • معافی کفالت سربازی
 • عدم سوء پيشينه
 • تعویض وصدورکارت هوشمند معافیت وپایان خدمت سربازی
 • المثنی کارت معافیت وپایان خدمت سربازی
 • صدور شناسنامه فرزند
 • صدور شناسنامه جهت فرزندان 15تا 17 سال
 • صدور شناسنامه جهت فرزندان 18 سال و18 سال به بالا
 • شناسنامه المثنی  یا مفقوده
 • تعويض شناسنامه
 • حل اختلاف درصحفه دوم شناسنامه
 • ترجمه شناسنامه
 • درج نام فرزند در گذرنامه والدين
 • اطلاعيه جهت اعطای معافيت دائم نظام وظيفه
 • الصاق عکس درشناسنامه
 • درج نام فرزند درشناسنامه بانوان ایرانی دارای همسر خارجی
 • تعویض نام
 • تعویض نام خانوادگی
 • شرایط مربوط به فرزند خواندگی
 • قید حیات
 • درخواست کارت ملی
 • کارت ملی المثنی یا مفقوده
 • ثبت فوت
 • تأييد مدارک جهت حمل جنازه به ايران
view : 1131