درباره آینده کانادا

کارشناسان PwC در گزارشات جدید خود اطلاعاتی را انتشار داده اند که تا سال ۲۰۵۰، شش کشور از هفت اقتصاد بزرگ دنیا جزء بازارهای نوظهور خواهند بود. این نظریه با استفاده از چندین مدل برای تحلیل روند تغییرات سرمایه گذاری، جمعیت، پیشرفت فن آوری و آموزش که تا سال ۲۰۵۰ پیش بینی شده است. در حال حاضر کانادا رتبه دهم در لیست می باشد. سیستم اقتصادی کانادا یکی از قوی تری و با ثبات‌ترین سیستم‌های پولی وبانکی در دنیا است و تا به اینجا توانسته است، از پس بحران‌های اقتصادی در دنیا به خوبی بربیاید

دولت کانادا در نظر دارد تا سال 2030 به طور میانگین سالانه تعداد 407000 مهاجر به کانادا را بپذیرد، که پذیرش مهاجرین جوان می تواند رشد اقتصادی کانادا را از 2 درصد فعلی تا سال 2050 به 2.3 درصد افزایش دهد. با این سیاست 2.3 درصد رشد اقتصادی جایگزین 1.6 درصد رشد در سال 2050 خواهد شد

نتیجه تصویری برای کانادا اقتصاد برتر دنیا

view : 3638