Athabasca University

 دانشگاه آتاباسکا ( Athabasca University ):

دانشگاه آتاباسکا (AU) یک دانشگاه کانادایی است که متخصص در آموزش آنلاین از راه دور است و یکی از چهار دانشگاه جامع علمی وتحقیقاتی در آلبرتا است.

این دانشگاه در سال 1970 توسط دولت آلبرتا تاسیس شد.

انواع مدل های آموزشی در دانشگاه آتاباسکا:

اکثر دوره های دانشگاه آتاباسکا از طریق آموزش آنلاین آموزش داده می شود، اما برخی از دوره ها به صورت فردی، به صورت درسی آموزش داده می شود.

-مطالعه فردی :

در مطالعه فردی کتاب های درسی،نرم افزار های کامپیوتری و ویددئویی به دانشجویان ارائه می شوند،در این مطالعه برنامه پیشنهادی با هر درس همراه است.

هر درس دارای استاد است،همانند هر دوره تحصیلی.امتحان نهایی در مراکز آموزشی Athabasca یا یک دانشگاه،کالج یا فرد اداره می شود.      

-مطالعه گروهی:

در درجه اول به دانشجویانی که از لحاظ جسمی در آلبرتا هستند، ارائه می شود، این روش به دانش آموزان اجازهمی دهد تا همزمان با سایر دانش آموزان

 در همان دوره ها شرکت کنند و به نحوی شبیه به یک دانشگاه معمولی مطالعه کنند.

دانش آموزانی که در این روش تحصیل می کنند، تا چهار ماه برای تکمیل دوره خود زمان دارند.دوره های آموزشی در ماه سپتامبر وژانویه آغاز می شود.

-آموزش آنلاین:

یادگیری برنامه ریزی شده ای است که درآن معمولا یادگیری وآموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند، به همین دلیل آموزش آنلاین

به تکنولوژی های ارتباطی ونهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است.

تعامل در سامانه یادگیری الکترونیکی باید شامل دو طرف ارتباط ،یعنی مدرس و یادگیرنده باشد.در واقع آموزش الکترونیکی از زیر شاخه های 

آموزش آنلاین است که در آن ارتباط مدرس ویاد گیرنده به تکنولوژی اینترنت محدود می شود.

در آموزش آنلاین ارتباط مدرس  و یادگیرنده می تواند از طریق ویدئو کنفرانس و یا اینترنت و شبکه های اجتماعی باشد.

 


 

 

 

 

 

view : 844